Trädfällning & stubbfräsning

Vi utför trädfällning och stubbfräsning och har specialiserat oss på specialfällningar av träd inne i bostadsområden. Beroende på förutsättningarna på platsen där trädet står, anpassar vi metoden för fällningen, så att trädet tas ner så säkert som möjligt.

Vi har ett nära samarbete med ett arboristföretag.

- Fällning av träd i känsliga områden
- Borttagning av stubbar i trädgårdar
- Bortforsling av träd och stubbar