Råum´s Maskin - ett företag med bred maskinverksamhet

Vi vänder oss med våra tjänster till såväl företag som kommuner och privatpersoner. Vi finns i Molkom och Karlstad och åtar oss uppdrag i hela Värmland.

Välkomna att ta del av informationen på vår hemsida – tveka inte att kontakta oss med era frågor!

Några exempel på våra tjänster:

- Trädfällning
- Snöröjning
- Gräsklippning
- Personaluthyrning till industrin
- Transporter
- Försäljning av jord & grus
- Maskinuthyrning
- Sandupptagning & sopning
- Takskottning
- Rivning av istappar & snöhäng
- Enskilda avlopp
Bild föreställande: sigill?id=7802206255